PREITEELT

Preigaten maken op rijafstanden van 75 cm en 60 cm.

Prei schoffelen eventueel met toevoeging van kunstmest.

Pneumatische rijenstrooier voorzien van sectieafsluiting en weeginrichting met een rijafstand van 75 cm 20 rijen en 60 cm 25 rijen.

Prei rooien met een volautomatische boxenvuller van Verhoest.

Doorsteken of aanwerk rooien met een aangepaste Simon rooier op rijafstanden van 75 cm en 60 cm.

De trekkers die wij inzetten in de preiteelt hebben een zeer hoge bodemvrijheid, ongeveer 75 cm, en zijn eventueel voorzien van bladbeschermers.